Reproduceren zonder tekenplan? Het kan bij Meirlaen Metaalbewerking !

Reproduceren zonder tekenplan? Het kan bij Meirlaen Metaalbewerking !

“Reverse engineering”: digitaal opmeten

Vaak krijgen we aanvragen om een bepaald werkstuk staal, aluminium of kunststof te herproduceren, terwijl er geen plannen van beschikbaar is. Voor rechte stukken is het uiteraard eerder eenvoudig om de afmetingen te bepalen, maar wat met ingewikkelde, kromme of gebogen vlakken? Voor onze klanten is het natuurlijk essentieel dat het nieuw stuk volledig identiek is aan het origineel.

Hiervoor maken we gebruik van ons Faro-meettoestel, waarmee we ook aan “Reverse Engineering” doen of digitaal opmeten. Met de flexibele armen kan elke zijde van een bestaand werkstuk worden opgemeten en kunnen we alle vlakken, ook de bogen of hellende gaan bepalen. Bovendien is dit geavanceerd meettoestel perfect verplaatsbaar, zodat we ook grote of vaststaande elementen in ons atelier of zelfs bij de klant ter plaatse kunnen opmeten.

Vervolgens wordt de opgemeten figuur onmiddellijk weergegeven in de software, op basis waarvan we het kunnen doorsturen naar onze CNC-bewerkingsapparatuur.
Ditzelfde toestel gebruiken we ook voor kwaliteitscontroles, zodat we op elk moment zeker zijn dat het uiteindelijke product 100% overeenkomt met het gevraagde ontwerp.