Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Metaalbewerking Meirlaen bvba kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Metaalbewerking Meirlaen bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Metaalbewerking Meirlaen bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Metaalbewerking Meirlaen bvba

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Metaalbewerking Meirlaen bvba-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Metaalbewerking Meirlaen bvba-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Metaalbewerking Meirlaen bvba. U kunt uw verzoek sturen naar Metaalbewerking Meirlaen bvba door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Metaalbewerking Meirlaen bvba

De informatie op de Metaalbewerking Meirlaen bvba website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Metaalbewerking Meirlaen bvba streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Metaalbewerking Meirlaen bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.